Verksamhet

PengabergetPengaberget Developments verksamhet består av finansiell och annan företagsrådgivning till mindre och medelstora företag och organisationer samt arbete med företagsförvaltning.

Mångårig erfarenhet finns av strategisk företagsledning med bland annat utveckling av affärsplaner, riskstyrning, målstyrning med koppling till finansiella nyckeltal och operativa verksamhetsfrågor.

Bolagets företagsförvaltning består i ägande och förvaltning av andelar i ett antal bolag inom olika branscher, bland annat i mjukvaru- och konsultbolaget Core Process Development AB och indirekt innehav i det noterade bolaget Respiratorius AB, med verksamhet inom läkemedelsutveckling.

Pengaberget Development vill också genom styrelsearbete, riskkommitté- och investeringskommittéarbete bidra till att utveckla företag i regionen. Exempel på uppdrag finner ni under Verksamhet/Uppdrag.