Referenser

Bong AB
Bong AB har jobbat med Lars Beckman som rådgivare inom finansområdet sedan 2007. Arbetet har varit att bistå Bong genom att löpande sköta hela treasuryfunktionens arbete inom klart definierade roller som treasurychef, front-, mid- och back-office fram till 2011. I förändringsarbetet har Lars och Bong AB gemensamt byggt upp Bongs verksamhet, bl. a. genom att utforma och dokumentera processer och rutiner. Samarbetet har sedan 2011 utvecklats mot rådgivning som fokuserar på strategiska frågor i valuta- och ränteriskhantering.
Lars har även varit projektledare i samband med bankförändringar samt delaktig i arbetet vid implementering av banktjänster för dotterbolagen i Sverige, Norge och Danmark.

Ulf Zenk
CFO, Bong AB


Å&R Carton AB
Å&R Carton har haft Lars som rådgivare inom cash management och finansiell riskhantering. Omfattning av arbetet som Lars har genomfört har varit att etablera förslag för att förenkla och effektivisera arbetet samt utformning av nya riktlinjer för finansverksamheten.

Niclas Nyström
CFO, Å&R Carton AB


Rottneros AB
Rottneros har anlitat Lars kring arbetet med strategisk och löpande rådgivning inom finansområdet. Arbetet har bestått i löpande rådgivning samt att vara föredragande i finansrådet, där finansiella risker och hur dessa ska hanteras diskuteras, som sammanträder månatligen. Lars har även deltagit vid framtagandet av ny finanspolicy för Rottneros.

Tomas Hedström
CFO, Rottneros AB


Aura Light International AB
”I have worked with Lars Beckman in his role as Group Treasurer on an advisory basis for Aura Group for more than 6 years. Lars consistently displays the ability to address the immediate needs of the Aura Group, determine the best course of action and provide thoughtful, clearly explained suggestions for Aura Group as to the best solutions. In order to provide these solutions, he also looks for partners to assist in solving problems and developing the business for Aura Group. Aside from advisory for the treasury operations Lars also worked with various projects: Financial Risk Management, Solution to improve Working Capital, Cash Management projects, Currency and Interest Rate Hedging and more.”

Anders Svensson
CFO, Aura Light International AB (Aura Group)


Getinge AB
”Lars Beckman is a dedicated treasury executive who has been involved in developing the cash management area of Getinge Group and specifically international bank tenders during the past six years.
Lars has a goal oriented approach and a drive which makes him consistent in meeting deadlines with high quality of work. As a person he has a high level of integrity, still with an outgoing personality.
Besides the work as a project manager for Getinge he also understands the technical details behind the treasury management in making the solutions flexible and efficient.
As a structured and efficient person Lars has worked with Getinge Treasury in different geographies, keeping the project in line with expectations and securing all necessary aspects in making the projects successful.”

Peter Hjalmarson
Group Treasurer, Getinge AB