Pengaberget Developments verksamhet består av finansiell och annan rådgivning till mindre och medelstora företag och organisationer samt arbete med företagsförvaltning.